Ντυμένα κρεβάτια

Κρεβάτι Ostia
Κωδικός ASt-004-Os
Κρεβάτι Jasmon
Κωδικός ASt-003-Jm
Κρεβάτι Atles
Κωδικός ASt-002-At