Κρεβάτια ντυμμένα

Angel
Κωδικός ma050
Κωδικός ch001
-%
0 749
νέο!
Sedo
Κωδικός ma048
Fedra button
Κωδικός ch002
νέο!
Fakelos bed
Cubes bed
Κωδικός ma047
Fedra romvos
Κωδικός ch003
Κρεβάτι ντυμμένο
Diva
Κωδικός ma049
νέο!
Baroquebed
Κωδικός va001
Dreambed
Κωδικός va002
Loftbed
Κωδικός va003
Κωδικός se001
-50%
1980 990
Venice bed
Κωδικός ma008
Κωδικός sv-009-du

Το κρεβάτι δέχεται στρώμα 150X200 & 160X200 το οποίο μπορεί να στηριχτεί σε ξύλινες τάβλες (κρεβατόξυλα) set 49€ ή σε ανατομικό τελάρο με πυκνά ή απλάσανίδια

Επίσης μπορεί να κατασκευαστεί με αποθηκευτικό χώρο με την προσθήκη ειδικού μηχανισμού ανύψωσης και σομιέ ανατομικό.

-29%
415 295
Κωδικός sv-009-tr

Το κρεβάτι δέχεται στρώμα 150X200 & 160X200 το οποίο μπορεί να στηριχτεί σε ξύλινες τάβλες (κρεβατόξυλα) set 49€ ή σε ανατομικό τελάρο με πυκνά ή απλά σανίδια

Επίσης μπορεί να κατασκευαστεί με αποθηκευτικό χώρο με την προσθήκη ειδικού μηχανισμού ανύψωσης και σομιέ ανατομικό.